"Dôveru si získate tak, že ste priesvitní, otvorenie a držíte slovo."

Jack Welc 

Objednajte si prvú bezplatnú nezáväznú konzultáciu. Prídeme za Vami na miesto realizácie alebo sa môžeme stretnúť u nás v kancelárii. Potom Vám pripravíme cenovú ponuku na prípravu rekonštrukcie.

Ponúkame inžiniering - na základe plnej moci vybavíme potrebné dokumenty so stavebným úradom, pamiatkovým úradom, katastrálnym úradom, dodávateľmi energií, majiteľom alebo nájomcom objektu.

Pripravujeme štúdie, projekty vr. profesií a vykonávacie projekty. V našom tíme máme aj autorizovaného arch., Ktorý zložitejšie stavby pripravuje, kontroluje a potvrdzuje pre úrady.

Rekonštrukcia domov
Rekonštrukcia domov
Rekonštrukcia interiérov
Rekonštrukcia interiérov
Terénne úpravy
Terénne úpravy
Ing. arch. Ivana Poliaková
Ing. arch. Ivana Poliaková

 
- absolventka Fakulty architektúry SVŠT v Bratislave
- Prax v oblasti stavebníctva a urbanizmu: Agrostav Zvolen a URBION Banská Bystrica
- Prax v oblasti navrhovania a realizácie interiérov
- Vágner, s. r. o., Banská Bystrica
- Kamark, spol. s.r.o., Banská Bystrica


Ing. Mária Čujová
Ing. Mária Čujová

 
- absolventka TU Zvolen, DF odbor Priemyselný dizajn nábytku
- absolventka STU Bratislava, Fakulta Architektúry
- SASKIA s.r.o., interiérová architektka, konštruktérka nábytku, Olomouc 
- Tecno Line Interiér s.r.o., interiérová architektka, Praha
- Alnus s.r.o., interiérová architektka, Praha
- Kamark s.r.o., interiérová architektka, Praha