"Keď optimista vidí svätožiara, pesimista pod ňou hľadá čertovská kopýtka a realista je tam naozaj nájde."

Zdeňka Ortová 

Kamark Slovensko s.r.o.
Obchodné centrum Úsvit.
Kpt. Nálepku 5, 974 04 Banská Bystrica
(po schodoch vedľa fitness Megagym).

Telefónne číslo
+421 903 433 419, 0903 776 466

E-mail
roman.ziljak@kamark.sk

Konzultačné a informačné hodiny:

Pondelok - sobota po telefonickej dohode na mieste realizácie alebo v kancelárii.

IČO: 45376921
IČ DPH: SK 2022969322
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedeným Okresným súdom v Banskej Bystrici, vložka 17747/S.